Zabiegi przeciw chrapaniu

Zabieg pod okiem doświadczonego lekarza poprawi jakość snu i
zlikwiduje chrapanie. Wady anatomiczne to bardzo częsty powód chrapania i dlatego najlepiej zastosować zabieg korekcyjny w niedoskonałych częściach budowy nosa, gardła oraz języka. Chrapanie przyczyna się do złego samopoczucia, a także ogólnego pogorszenia się jakości życia. Niedotlenienie organizmu powoduje bóle głowy, przygnębienie i zmęczenie. A te stany wpływają na kłopoty z koncentracją, osłabienie libido, a także depresję. Gdy rezygnacja z używek oraz zdrowe odżywianie nie pomagają, konieczne jest operacyjne leczenie chrapania.

Badania przed zabiegiem:

– EKG
– grupa krwi, morfologia, OB, czas protrombinowy, czas koalinowo-kefalinowy, przeciwciała HIV, kreatynina, elektrolity, glukoza na czczo
– zaświadczenie o dokonanym szczepieniu przeciwko żółtaczce typu B lub wynik badania krwi w kierunku antygenu HBS – wynik badania przeciwciał anty HCV (żółtaczka typu C)
– pacjenci z chorobą tarczycy (niedoczynność, nadczynność, stan po operacji tarczycy)-TSH, fT3, fT4
– RTG klatki piersiowej

Zabiegi przeciw chrapaniu:

1. Zabieg skrzywionej przegrody nosa – Operacja polega na poprawieniu wewnątrz nosa, skrzywionej części przegrody chrzęstnej i kostnej. Cięcie prowadzone jest wewnątrz nosa. Często w czasie zabiegu zmniejszane są małżowiny nosowe dolne przy zastosowaniu elektrokoagulacji. Po zabiegu nie ma żadnych blizn czy sińców.

2. Usunięcie migdałków podniebnych – Operacja polega na całkowitym usunięciu migdałków. Zabieg zalecany jest w przypadku znacznego przerostu migdałków (utrudniającym oddychanie oraz połykanie). Inne objawy to: nieprzyjemny zapach z ust, odpluwanie czopów ropnych, oraz przewlekły ból gardła.

3. Częściowe usunięcie tkanki migdałków podniebnych – w czasie operacji usuwa się wystający spoza łuków podniebiennych fragment migdałka. Bezwzględnym wskazaniami są objawy zespołu obturacyjnego bezdechu sennego. Natomiast do wskazań względnych należą spowodowane przerostem migdałków utrudnione połykanie oraz zaburzenia mowy.

4. Usunięcie trzeciego migdałka – polega on na usunięciu przerośniętej tkanki chłonnej z części nosowej gardła w celu poprawienia drożności nosa oraz zmniejszenia podatności na infekcje górnych dróg oddechowych.

Zabieg dotyczy zwykle kilkuletnich dzieci z upośledzoną drożnością nosa, bezdechami sennymi.

5. Konchoplastyka – (zmniejszenie przerośniętych małżowin nosowych, które zmniejszają drożność nosa) oraz plastyka podniebienia miękkiego (zmniejszenie długości języczka i usztywnienie podniebienia miękkiego, które ulegają wibracji podczas oddychania przez usta). Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, jest to znieczulenie, takie jak przy zabiegach stomatologicznych (pacjent jest wówczas przytomny, ale nie odczuwa bólu) lub ogólne.
Po zabiegu poprawia się oddychanie nosem i nie słychać wibrującego podniebienia podczas snu.

6. Endoskopowa operacja zatok – stosuje się w celu leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Celem operacji jest udrożnienie zatok. W czasie zabiegu lekarz usuwa błonę śluzową, którą objął stan zapalny. Nie towarzyszy mu ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych, które nie zostały zmienione chorobowo, ponieważ do jego przeprowadzenia stosuje się narzędzia mikrochirurgiczne i endoskopy optyczne. Zaletami tej operacji jest uniknięcie cięcia twarzy oraz mały lub wcale nie występujący ból pooperacyjny.

Stosowałeś już różne produkty i urządzenia przeciw chrapaniu i nic nie pomaga, zastanów się nad zabiegiem operacyjnym.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *